ประวัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการบัญชี สอนวิชา การเงินธุรกิจ การภาษีอากรยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ-สกุล  อาจารย์ลำใย   มีเสน่ห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น